Vela Corp Phiên bản hệ thống 12.0

Thông tin về Vela Corp instance of Odoo, the ERP Mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

Trang web
Enterprise website builder
Ghi chú
Organize your work with memos
Nhân viên
Tổng hợp chung thông tin nhân viên
Tuyển dụng
Theo dõi quy trình tuyển dụng của bạn
Liên hệ
Tổng hợp chung thông tin liên lạc của bạn
Ngày nghỉ
Phân bổ ngày phép và theo dõi yêu cầu nghỉ phép
Thảo luận
Chat, mail gateway và các kênh riêng
Vela Taurus HRMS
Taurus HRMS - Suit to Velacorp HRM department
Chat trực tuyến ở Website
Trò chuyện với khách truy cập trang web của bạn
Lịch
Schedule employees meetings
Đội Phương tiện
Manage your fleet and track car costs
Chat Trực tuyến
Trò chuyện với khách truy cập trang web của bạn